Verkort cv

Werkervaring algemeen:
–       Programma- en projectmanager
–       Dep.director
–       Beleidsadviseur
–       Leraar

Werkgevers:
–       Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2011-2012)
–       Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2001-2010)
–       Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1997-2001)
–       KPN (1993-1997)
–       NOVI verkeersacademie (2006-2012)

Onderwerpen:
ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, wonen:
–       Programma SMASH (‘Schipholregio’)
–       Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
–       Nederlands-Indiase samenwerking Delhi 2050, stuurgroep
–       Toekomstagenda Ruimte
–       Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en Gebiedsagenda´s
–       Structuurvisie Randstad 2040 (i.h.k.v. ‘Randstad Urgent’)
–       Zuidvleugelbrief
–       Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek
–       Vijfde Nota RO / Nota Ruimte
–       NVVP / Nota Mobiliteit
–       Locatiestudies Toekomst Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur (TNLI)

organisatieontwikkeling, reorganisatie, hrm:
–       Vorming nieuwe beleidskern Ministerie van IenM (uit VROM en VenW)
–       Vorming business unit KPN Netwerkdiensten

Hobby’s:
–       Reizen
–       Uitgaan
–       Koken
–       Sport

Advertenties