Mooi al die support, nu een wel heel mooie tweet van Zef Hemel….

Na de ‘officiële’ endorsments van Joris Backer, Jan Petit en Aart Karssen en de endorse-tweets van Petra Hoogerwerf en mijn broer Maurits Jan Vink, zag ik zondagavond laat (15 september) een wel heel mooie tweet van Zef Hemel. Ben daar trots op. Kan het niet laten die hier weer te geven…..

Zef Hemel ‏@ZefHemel 

Hoor dat @bartlvink zich kandideert voor D66 in Amsterdamse gemeenteraad: Mooi! Weer iemand met visie op (wereld)steden en mobiliteit.

 
Advertenties

D66 zet ruimtelijke onderwerpen op de agenda

Actie is nodig voor een gezonde woningmarkt, duurzame bereikbaarheid, veiligheid tegen overstromingen en een aantrekkelijk land met krachtige steden en mooie natuur. Het verkiezingsprogramma van D66 bevat een hoofdstuk ‘Ruimte’ waarin deze items helder terugkomen, inclusief acties die de komende regeerperiode nodig zijn.

Hypermarchées zetten vitaliteit en aantrekkelijkheid steden onder druk…..

Een korte vakantie in Z-Frankrijk en N-Spanje heeft me er opnieuw van doordrongen:
hypermarchées en andere grote winkels met parkeerterreinen aan de rand van een stad betekenen veel doodsheid in dorpen en steden, een enorm inefficient ruimtegebruik, veel autoverkeer en weinig kwaliteit wat betreft het landschap. Ook in sociaal opzicht spreken winkels die qlleen bereikbaar wijn voor autobezityters niet aan. Aan de rand van Perpignan, Figueres, Bordeaux of waar ook, kijkt de lelijkheid en onaantrekkelijkheid je tegemoet. En in de dorpen is alleen een bakker en soms een slager over. Ook in Belgie en Engeland kun je de gevolgen van dieze ontwikkelingen zien. Het Nederlandse ruimtelijke beleid heeft dit gelukkig voorkomen in het verleden. De schaarse ruimte vraagt daar – met de andere redenen: mobiliteit, landschap, stedelijke kracht – ook om voor de toekomst!

Bart Vink D66 – kandidaat Tweede Kamer

Video

12 sep. 2012 verkiezingen: de kans om te stemmen voor een welvarende, duurzame toekomst. Met ruimte voor mensen om eigen keuzes te maken. En: voor een krachtige positie in Europa. Voor kwaliteit en kracht van stad en land, betere bereikbaarheid en een functionerende woningmarkt. Een aantrekkelijk toekomstperspectief én actie op korte termijn. D66 staat daarvoor. Ik sta daarvoor. Bart Vink.

D66-thema-afdeling ruimte en mobiliteit

Deze maandag goed gesprek gevoerd tijdens bijeenkomst van de D66-thema-afdeling ruimte en mobiliteit over de omgevingswet die ook in ons verkiezingsprogramma is opgenomen. Deze wet kan gaan helpen het aantal regels te beperken. Daarmee draagt ze o.m. bij aan ‘ruimte voor ondernemers’. Belangrijk is daarbij dat – anders dan bij de crisis- en herstelwet – inspraak en betrokkenheid van burgers volwaardig in tact blijft + dat waarborgingen worden ingebouwd voor natuur en milieu. Taai onderwerp; geïnspireerd gesprek. Mooie afronding van een lange dag.

Windmolendag D66 Drente

Op 30 juni hield D66 Drente een windmolendag, met als gastvrouw Marianne van der Tol, D66-fractievoorzitter in de Drentse Staten. Ze nam ons mee: verkennende busrit, bezoek aan windpark bij Haren (Nedersaksen, Duitsland) en debat. Een van de initiatiefnemers van een windpark bij Nieuw-Buinen gaf informatie, evenals burgers verenigd in ‘Tegenwind’, de bedrijfsleider van het Duitse park (namens ca. 600 lokale bewoners/eigenaren van de turbines) en betrokkenen bij de nieuwe radiotelescoop LOFAR die verstoring vrezen. Ik verving Stientje van Veldhoven. Lees verder

Ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en wonen

De gevolgen van de financiële en de economische crisis worden als geen ander zichtbaar op de grond- en vastgoedmarkt en bij het stokken van projecten in verstedelijking en gebiedsontwikkeling. Leegstaande kantoren, overtollige bedrijventerreinen en een woningmarkt met weinig keuze voor nieuwkomers en uitval van de vraag. Dat vraagt om een gericht antwoord, visie en durf.

“Visie en durf zijn nodig om antwoorden te geven op de grote opgaven waar we voor staan“ Lees verder