Mooi al die support, nu een wel heel mooie tweet van Zef Hemel….

Na de ‘officiële’ endorsments van Joris Backer, Jan Petit en Aart Karssen en de endorse-tweets van Petra Hoogerwerf en mijn broer Maurits Jan Vink, zag ik zondagavond laat (15 september) een wel heel mooie tweet van Zef Hemel. Ben daar trots op. Kan het niet laten die hier weer te geven…..

Zef Hemel ‏@ZefHemel 

Hoor dat @bartlvink zich kandideert voor D66 in Amsterdamse gemeenteraad: Mooi! Weer iemand met visie op (wereld)steden en mobiliteit.

 
Advertenties

Naar duurzame mobiliteitskeuzes…..

Veel knelpunten op de wegen worden aangepakt. Toch kunnen we onze bestemming nog altijd lastig bereiken. Zeker in steden. Die zijn ook niet gebouwd op veel auto’s. Nauwe straten, spelende kinderen, voetgangers.

Dat we steeds vlotter tussen de steden kunnen rijden met de auto is fijn, maar helpt niet om onze bestemming daadwerkelijk te bereiken. De stad in- of uitrijden is lastig. Om over parkeren maar te zwijgen. En veel automobiliteit zou prima anders kunnen. Door thuis te werken en niet op pad te gaan. Door later op pad te gaan. Of door alternatieven voor de auto te gebruiken zoals fiets, openbaar vervoer. Bij nieuwe verstedelijking helpt het ook mee vooral in de bestaande steden te bouwen en terughoudend te zijn met nieuwbouw aan de randen van de stad. Lees verder

Hypermarchées zetten vitaliteit en aantrekkelijkheid steden onder druk…..

Een korte vakantie in Z-Frankrijk en N-Spanje heeft me er opnieuw van doordrongen:
hypermarchées en andere grote winkels met parkeerterreinen aan de rand van een stad betekenen veel doodsheid in dorpen en steden, een enorm inefficient ruimtegebruik, veel autoverkeer en weinig kwaliteit wat betreft het landschap. Ook in sociaal opzicht spreken winkels die qlleen bereikbaar wijn voor autobezityters niet aan. Aan de rand van Perpignan, Figueres, Bordeaux of waar ook, kijkt de lelijkheid en onaantrekkelijkheid je tegemoet. En in de dorpen is alleen een bakker en soms een slager over. Ook in Belgie en Engeland kun je de gevolgen van dieze ontwikkelingen zien. Het Nederlandse ruimtelijke beleid heeft dit gelukkig voorkomen in het verleden. De schaarse ruimte vraagt daar – met de andere redenen: mobiliteit, landschap, stedelijke kracht – ook om voor de toekomst!

Bart Vink D66 – kandidaat Tweede Kamer

Video

12 sep. 2012 verkiezingen: de kans om te stemmen voor een welvarende, duurzame toekomst. Met ruimte voor mensen om eigen keuzes te maken. En: voor een krachtige positie in Europa. Voor kwaliteit en kracht van stad en land, betere bereikbaarheid en een functionerende woningmarkt. Een aantrekkelijk toekomstperspectief én actie op korte termijn. D66 staat daarvoor. Ik sta daarvoor. Bart Vink.

D66-thema-afdeling ruimte en mobiliteit

Deze maandag goed gesprek gevoerd tijdens bijeenkomst van de D66-thema-afdeling ruimte en mobiliteit over de omgevingswet die ook in ons verkiezingsprogramma is opgenomen. Deze wet kan gaan helpen het aantal regels te beperken. Daarmee draagt ze o.m. bij aan ‘ruimte voor ondernemers’. Belangrijk is daarbij dat – anders dan bij de crisis- en herstelwet – inspraak en betrokkenheid van burgers volwaardig in tact blijft + dat waarborgingen worden ingebouwd voor natuur en milieu. Taai onderwerp; geïnspireerd gesprek. Mooie afronding van een lange dag.

Mijn D66

Nu vooruit: Met D66 op weg naar een welvarende, duurzame toekomst

D66 maakt ruimte voor mensen om hun eigen keuzes te kunnen maken en staat open voor nieuwe ideeën. Dat is fris en aantrekkelijk voor iedereen die met een ‘open mind’ problemen wil aanpakken, kansen wil grijpen en daarbij – voor vandaag, morgen en overmorgen – wil bijdragen aan een aantrekkelijk en duurzaam land. Dat geldt ook voor mij.

“…onaangename verrassingen voorkomen…“ Lees verder

Ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en wonen

De gevolgen van de financiële en de economische crisis worden als geen ander zichtbaar op de grond- en vastgoedmarkt en bij het stokken van projecten in verstedelijking en gebiedsontwikkeling. Leegstaande kantoren, overtollige bedrijventerreinen en een woningmarkt met weinig keuze voor nieuwkomers en uitval van de vraag. Dat vraagt om een gericht antwoord, visie en durf.

“Visie en durf zijn nodig om antwoorden te geven op de grote opgaven waar we voor staan“ Lees verder