extra alert op respect….niet denken in ‘wij’ en ‘zij’

Stelling in het NIW: ‘Illegaliteit strafbaar stellen, dat zou pas misdadig zijn’

Wat mij betreft: misdadig nee. Onwenselijk ja.
Illegaliteit strafbaar stellen, past niet in de samenleving die mij voor ogen staat. Nederland is van oudsher een tolerante samenleving die profijt heeft gehad van immigranten. In de 17e eeuw kwam een derde deel van de Amsterdamse bevolking uit een andere cultuur. Dat heeft Nederland aantrekkelijk, divers, groot en rijk gemaakt. De houding en sfeer die daarbij hoort, lijkt langzaam verdwenen. Je hoeft niet naar een voetbalwedstrijd te gaan om te merken dat velen Nederland maken tot een land van ‘wij’ en ‘zij’.

http://wp.me/a2yuMe-7I

Minderheden hebben het daarbij niet gemakkelijk. Als je illegaliteit strafbaar stelt, maak je het kwetsbare mensen nog moeilijker. En wat is de winst? Wilders de wind uit te zeilen nemen? Meer kan het niet zijn, want aan illegaliteit kunnen we met bestaand beleid allang iets doen en politie-inzet kunnen we beter op echte prioriteiten richten. Ik vind dat de politiek zich moet inzetten voor iedereen. Een wij-en-zij-mentaliteit past daar niet in. Natuurlijk ben ik met mijn Joodse achtergrond extra alert op respect voor elkaar en ´humaan beleid´. Dat speelt ook breder een rol bij mijn politieke keuzes. Ik heb het daar ook over gehad met Alexander Pechtold bij mijn kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik wil me – ook vanuit mijn Joodse achtergrond – niet de vraag moeten stellen waar ik thuis hoor: bij ‘wij’ of bij ‘zij’. Dat zegt genoeg, lijkt me.

Advertenties

Ruimte voor eigen keuzes !

Mensen hebben verschillende wensen, ambities en verlangens. Sommigen voelen zich goed bij traditionele gebruiken; anderen bij meer hedendaagse vrijheden. Individueel en collectief. Alleen en samen.

Soms spreken keuzes van anderen me erg aan. Soms niet. Essentie is wel dat ieder de ruimte heeft zijn eigen keuzes te maken. Dat geldt voor individualisten en anderen, seculieren, christenen, Joden, moslims, humanisten, liberalen, socialisten. Voor iedereen. Met de discussie die gestart is in Duitsland over besnijdenis, is het goed ook hier in Nederland een standpunt in te nemen. Lees verder