Mijn ambitie

Ik ga Nederland vooruit helpen door tijdig toekomstbestendige keuzes te maken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, klimaat, bevolking, economie en regionale verschillen. Dat versterkt onze economie en onze steden. Het voorkomt onaangename verrassingen bij Nederlanders, zoals onnodige doorsnijdingen van het landschap en overaanbod van woningen waardoor doorstroming op de woningmarkt en de verkoop van een woning wordt bemoeilijkt. Denk ook aan meer ruimte voor hergebruik van gebouwen, een betere bereikbaarheid, meer ruimte voor duurzame energie en waterberging en de noodzakelijke aandacht voor gebieden met een stagnerende of teruglopende bevolking of economie.

” D66 maakt ruimte voor mensen om hun eigen keuzes te maken”

Wat ik tot nu toe heb bereikt is het versterken van de leefbaarheid en bereikbaarheid van de Randstad en de Schipholregio, als programmamanager Randstad 2040 en Schiphol. Kennisuitwisseling en handelsrelaties tussen Nederland en India bevorderd door het project Delhi 2050 op te zetten. Als hoofdredacteur van de Nota Ruimte en programmamanager Randstad 2040 bijgedragen aan sterke steden, een sterke Randstad, investeringen in duurzame gebiedsontwikkeling en ruimtelijk-economische dynamiek.

Leeftijd: 45
Geboorteplaats: Delft
Woonplaats: Amsterdam

Mailreacties: contactpagina

Linkedin: http://nl.linkedin.com/in/bartlvink
Twitter: @bartlvink

Advertenties