Ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en wonen

De gevolgen van de financiële en de economische crisis worden als geen ander zichtbaar op de grond- en vastgoedmarkt en bij het stokken van projecten in verstedelijking en gebiedsontwikkeling. Leegstaande kantoren, overtollige bedrijventerreinen en een woningmarkt met weinig keuze voor nieuwkomers en uitval van de vraag. Dat vraagt om een gericht antwoord, visie en durf.

“Visie en durf zijn nodig om antwoorden te geven op de grote opgaven waar we voor staan“

Dat geldt ook voor andere grote opgaven waar we voor staan. Denk aan het vervangen van fossiele brandstoffen uit instabiele landen door duurzame bronnen zoals windturbines. Denk aan de groter wordende regionale verschillen wat betreft de bevolkingsdynamiek en het omgaan met groei, stagnatie en krimp. Denk aan de veiligheid tegen overstromingen die door de grotere neerslagpieken, het afsmelten van de gletsjers en de stijgende zeespiegel die in Nederland om maatregelen vraagt. Denk ook aan ons kwetsbare mobiliteitssysteem, de files en de vele moeilijk bereikbare bestemmingen. Denk aan kansen die onze steden weer meer en meer bieden aan bewoners, bezoekers en ondernemers. Kansen die wel ruimte moeten krijgen – bijvoorbeeld door verouderde stadsdelen te ontwikkelen – en beter met fiets, OV en auto bereikbaar moeten zijn.

“Er staat ons veel te doen om duurzamer en sterker uit de crisis te komen en onze welvaart weer te laten groeien“

Kort en goed: Het is juist nu tijd voor nieuwe ideeën en een frisse wind. Voor een heldere blik vooruit en het herschikken van kaders en projecten en voor het bepalen van een duidelijke (ruimtelijke) visie. Opdat we duurzamer en sterker uit de crisis komen en onze welvaart weer gaat groeien. Er staat ons veel te doen. Ik sta daarvoor.

Advertenties