‘Ruimtelijke agenda’ – D66 mini-symposium 21 november 2014 – Den Haag

Op vrijdag 21 november 2014 om 10u presenteert de landelijke thema-afdeling Ruimte en Mobiliteit (samen met de Zuid-Hollandse Sattenfractie van D66) een ruimtelijke agenda. Deze wordt in het Provinciehuis van Zuid-Holland door Aart Karssen aangeboden aan Stientje van Veldhoven. De agenda geeft een beeld van de ruimtelijke opgaven van vandaag en morgen. Ook bevat de agenda een eerste antwoord daarop. Met reacties van Stientje van Veldhoven en Wim Derksen en een paneldiscussie met Han Weber en Paul Bleumink. Het symposium wordt geleid door Bart Vink.
Komt allen de 21e. De toekomst is nu!

Het programma en aankondiging:

flyer TA definitief

Advertenties

Mooi al die support, nu een wel heel mooie tweet van Zef Hemel….

Na de ‘officiële’ endorsments van Joris Backer, Jan Petit en Aart Karssen en de endorse-tweets van Petra Hoogerwerf en mijn broer Maurits Jan Vink, zag ik zondagavond laat (15 september) een wel heel mooie tweet van Zef Hemel. Ben daar trots op. Kan het niet laten die hier weer te geven…..

Zef Hemel ‏@ZefHemel 

Hoor dat @bartlvink zich kandideert voor D66 in Amsterdamse gemeenteraad: Mooi! Weer iemand met visie op (wereld)steden en mobiliteit.

 

Veel support voor mijn kandidatuur voor A’dam. Steun jij mij ook?

Joris Backer, Jan Petit, Aart Karssen, Petra Hoogerwerf, Maurits Jan Vink en vele anderen steunen mij. Geweldig!
Hoop daarmee op een mooie plek uitmondt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tot 15 september kunnen de D66-leden stemmen; Op 19 maart alle inwoners van Amsterdam.

Joris Backer, Eerste Kamerlid D66: joris_backer
‘Bart heeft met zijn grote kennis op het gebied van ruimtelijke ordening in 2006 en 2010 bijgedragen aan ons landelijke verkiezingsprogramma. Die kennis komt ook in de gemeentepolitiek zeer van pas!’

Jan Petit, lid landelijke talentencommissie D66: jan_petit3
‘Een verhaal dat anderen meeneemt en durf om een scherp debat te voeren: dat kan Amsterdam goed gebruiken. Zelfbewust en zichtbaar binnen en buiten onze stad. Ook als het gaat over verkeer en vervoer en wonen. Ik vind echt dat Barts relevante ervaring en kennis, zeker op het gebied van mobiliteit, zeer goed van pas komen, juist in de komende jaren in A’dam. Mooi dat Bart zich kandideert!’

Aart Karssen, D66-fractievoorzitter Overijssel en voorzitter landelijke D66-thema-afdeling ‘ruimte en mobiliteit’: aart_karssen3
‘Voor ons liggen grote opgaven die het aanzien van Nederland flink gaan veranderen. De toekomst van onze steden is daarin een van de dominante onderdelen. Niet zo lang geleden heb ik Bart gevraagd als bestuurslid van mijn thema-afdeling ruimte en mobiliteit om te zorgen voor een concrete D66-visie die richting geeft aan deze opgaven. Zoals ik Bart ken, ligt daarin zijn kracht, kennis en ervaring. Hij staat open voor andere meningen en heeft een schat aan kennis op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook Amsterdam zou daarvan moeten profiteren!’

Petra Hoogerwerf, D66-Statenlid Noord-Holland, ex-D66-gemeenteraadslid Amsterdam: ????????????????
‘Is de lijst van D66 Amsterdam al ingevuld door iedereen? Ik heb gekozen voor coalitie en maatschappelijke ervaring met Bart Vink en Mascha ten Bruggencate.’

Maurits Jan Vink, voorzitter st.Uilenburgersjoel A’dam, Sioo-trainer, sr.organisatie-adviseur TG: mjv3
‘Goed nieuws: mijn broer, Bart Vink, kandideert zich voor D66 voor A’damse gem.raad. Zijn drive en profiel passen helemaal bij Mokum!’

AGORAPHOBIA – Investigating Turkey’s Urban Transformation

AGORAPHOBIA – Investigating Turkey’s Urban Transformation. A Road Movie.

In October 2012, an international team of architects, urban planners and a small film crew (I was one of them) spent five days in Turkey to study the urban transformation process in three cities: Ankara, Bursa and Istanbul. This is their story. Watch the trailer!

http://vimeo.com/69409703?utm_source=email&utm_medium=clip-transcode_complete-finished-20120100&utm_campaign=7701&email_id=Y2xpcF90cmFuc2NvZGVkfDU0YmIzNDA3ZTQxNmVmYmZiZTQ5NGRjMjEwZDg4NzE0NTMxfDExODU2ODE2fDEzNzI1OTY4MTQ%3D

Eind 2013, begin 2014 is de première van de documentaire voorzien. Ik kijk daarnaar uit!

Haagse keuzes en regels zitten A’dam regelmatig dwars. A´damse belangen moeten actief worden ingebracht in Den Haag!

Het lijkt er regelmatig op dat keuzes in Den Haag weinig rekening houden met Amsterdamse belangen. Het gaat dan niet alleen om landelijke taxiregels en drugspasjes, maar denk bv ook aan:
– de geluidhinder+milieugevolgen als gevolg van de verhoging van de snelheid op de Ring-A10;
– de afroming van de budgetten+inzet van de corporaties waardoor buurtverbetering+nieuwbouw (oa in NwWest, Noord en ZO) in het gedrang komt;
– de beperkte investeringen in infrastructuur bij de Zuidas en de aanscherping van de bouwbeperkingen agv luchtvaartregelgeving die de centrumontwikkeling daar belemmert.

Andresom kun je ook denken aan de kansen die bv kunnen ontstaan als rijksvastgoed en -grond wordt afgestoten en het rijk daarbij financieel niet het onderste uit de kan wil halen, maar mee wil denken over een duurzame bijdrage aan de aantrekkelijkheid en vitaliteit van A’dam. Dat versterkt de stad in de internationale concurrentie en vergroot de leefbaarheid voor bewoners en bezoekers. Dit speelt bv bij de door het rijk voorgenomen sluiting van de Bijlmerbajes en het afstoten door het rijk van het marine-etablissement bij het Oosterdok. Kansen voor A’dam! Maar die kunnen we alleen in samenwerking met het rijk verzilveren.

Het is dan ook belangrijk Amsterdamse punten tijdig aan te dragen in Den Haag. En de effecten van landelijke keuzes op onze metropool tijdig in te brengen. Niet vanuit een arrogante Amsterdamse houding. Wel met kennis en respect voor wat er in de stad nodig is. Amsterdam kan daar voordeel van hebben.

Via mijn netwerk in Den Haag wil ik daarvoor gaan zorgen. Ook om die reden heb ik me gekandideerd voor de Amsterdamse gemeenteraad!

extra alert op respect….niet denken in ‘wij’ en ‘zij’

Stelling in het NIW: ‘Illegaliteit strafbaar stellen, dat zou pas misdadig zijn’

Wat mij betreft: misdadig nee. Onwenselijk ja.
Illegaliteit strafbaar stellen, past niet in de samenleving die mij voor ogen staat. Nederland is van oudsher een tolerante samenleving die profijt heeft gehad van immigranten. In de 17e eeuw kwam een derde deel van de Amsterdamse bevolking uit een andere cultuur. Dat heeft Nederland aantrekkelijk, divers, groot en rijk gemaakt. De houding en sfeer die daarbij hoort, lijkt langzaam verdwenen. Je hoeft niet naar een voetbalwedstrijd te gaan om te merken dat velen Nederland maken tot een land van ‘wij’ en ‘zij’.

http://wp.me/a2yuMe-7I

Minderheden hebben het daarbij niet gemakkelijk. Als je illegaliteit strafbaar stelt, maak je het kwetsbare mensen nog moeilijker. En wat is de winst? Wilders de wind uit te zeilen nemen? Meer kan het niet zijn, want aan illegaliteit kunnen we met bestaand beleid allang iets doen en politie-inzet kunnen we beter op echte prioriteiten richten. Ik vind dat de politiek zich moet inzetten voor iedereen. Een wij-en-zij-mentaliteit past daar niet in. Natuurlijk ben ik met mijn Joodse achtergrond extra alert op respect voor elkaar en ´humaan beleid´. Dat speelt ook breder een rol bij mijn politieke keuzes. Ik heb het daar ook over gehad met Alexander Pechtold bij mijn kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik wil me – ook vanuit mijn Joodse achtergrond – niet de vraag moeten stellen waar ik thuis hoor: bij ‘wij’ of bij ‘zij’. Dat zegt genoeg, lijkt me.

Afwaardering nodig voor gezonde herstart gebiedsontwikkeling

Na het eerdere artikel in het FD (‘Geef ruimte aan stedelijke groeikracht – 20120802 FD Bart Vink), schreven Bart Vink en Theo Stauttener opnieuw samen een volgend artikel over afwaarderen van vastgoed, hoognodig voor een gezonde herstart van de gebiedsontwikkeling. Afwaardering zorgt voor reële basis. Reële waarde als basis voor gezonde herstart gebiedsontwikkeling. Het artikel werd vandaag in Cobouw afgedrukt.

Web1COB_P13_154-08-09-2012